Privacy Policy

Taarifa binafsi inayokusanywa na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto itatumiwa na wizara tu